STÖDVERKSAMHET & NOLLVISION

STÖDVERKSAMHET & NOLLVISION

Vi finns när det värsta har hänt och för att förebygga att suicid sker imorgon!

Det är svårt att tala om självmord, även inom familjen. Vänner, grannar och kollegor vet ofta inte hur de ska närma sig och många blir helt ensamma med sorgen, skuldkänslorna och frågorna. Många drabbas av egna självmordstankar. Stöd till efterlevande räddar liv!

I SPES samlas dagligen erfarenheter av verkliga suicid. Dessa erfarenheter har ett stort värde för att kunna rädda nästa liv. SPES arbetar både lokalt, regionalt och nationellt för att öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem. Vi påverkar och samverkar med kommuner och regioner, myndigheter, vård, skola och arbetsgivare, media och andra aktörer för att åstadkomma verklig förändring.

Vår vision är ett suicidfritt Sverige!

117 220 kr
Insamlat


9
Insamlingar

258
Gåvor