För ett sucidfritt Sverige och stöd till efterlevande
Var med oss och förändra!

Fyra personer tar sina liv i Sverige - varje dag

Det är traumatiska förluster som sätter livslånga spår hos anhöriga och vänner. Därför finns SPES. Vi ger stöd till närstående - och förebygger att suicid sker imorgon.

Genom att starta en insamling eller minnessida stödjer du inte bara SPES arbete med att rädda liv, du bryter också tystnaden om ett av våra största samhällsproblem.

Tillsammans förändrar vi!

Tillsammans har vi samlat in
647 773 kr